"БЕЗБЕДНИ УЧИЛИШТА-БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА"

"БЕЗБЕДНИ УЧИЛИШТА-БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА" - заедничка кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Триглав Осигурување. Во рамките на кампањата реализирани  низа  активности во Основните училишта "Лирија" и "Кирил и Методиј" во Тетово