Контакт

Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Адреса:
„Ѓорѓи Димитров“ бр.13
1000 Скопје

Телeфон:
 02 / 2700 - 047