Кампањи

Се грижиме за децата преку спроведување на кампањи за безбедност во сообраќајот. 

Безбедни деца во сообраќајот- за безбедна и сигурна иднина

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со МВР и iutecredit продолжува со реализација на кампањата - "Безбедни деца во сообраќајот- за безбедна и сигурна иднина". Едукативната акција се организираше во ООУ"Димитар Миладинов" - Општина Центар со учениците од второ одделение.

UiteiRSBSP1

UiteiRSBSP2