Совети за родители

Совети како да бидете сигурни дека вашето дете е безбеден учесник во сообраќајот.

Како да ги заштитиме децата во сообраќајот!

1-ви Септември традиционално го означува почетокот на новата учебна година. Самиот почеток на новата учебна година наметнува многу прашања, но онаа на што Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата укажува се децата и нивната безбедност во сообраќајот.

Статистичките податоци укажуваат на фактот  дека бројот на загинати деца во сообраќајни незгоди е недозволиво висок  и дека  учеството на децата во вкупниот број на загинати лица во сообраќајни незгоди покажува тренд на  зголемување што  ја наметнува потребата за преземање на соодветни мерки за поголема безбедност на децата во сообраќајот.

За таа цел РСБСП укажува на неколку корисни факти, совети и состојби:

Децата се учесници во сообраќајот, во кој се кријат опасности! Затоа , РСБСП потсетува дека е потребно да се  советуваат децата дека:

  • местата  каде се одвива сообраќајот, не се места за играње;
  • децата не смееат да истрчуваат зад паркираните или запрени возила, затоа што возачите не можат да ги забележат;
  • децата секогаш се движат по тротоар и што е можно подалеку од улица;
  • на улици  без тротоари децата  секогаш треба да  се движат по левата страна, и задолжително  во колона, доколку се движат во група;
  • улицата секогаш треба да се преминува  на пешачки премин и само на зелен пешачки семафор. Задолжително пред да се помине улицата да се погледне лево и десно.


Родители, вие сте одговорни!

Секој почетокот на новата учебна година, децата  одат на пат кон училиште и се враќат  (некои по прв пат). И секоја година  е повторна опомена за возрасните, било како возачи или како родители. Да внимаваме на младите  активни учесници во патниот сообраќај.

Како да ги заштитиме децата во сообраќајот?
Како да се намали ризикот од страдење на децата во сообраќајот ?

Родители во вас е најголемата одговорност.  Без оглед на фактот дека  децата се едуцираат за  безбедно учество во сообраќајот уште во предучилишни институции, и  понатаму продолжуваат  и во основните училишта, улогата на родителите е најважна и незаменлива.

Во рамките на подготовката на децата за училишната година  потребно е на детето да му се покаже најбезбедниот и најкраткиот  пат од дома до училиште и обратрно. Да се објаснат основните сообраќајни правила   и посебно да се  укажа на потенцијалните опасни места и опасни ситуации.  Доколку го носите вашето дете во училиште со автомобил секогаш користете детско седиште, сигурносен појас и никогаш  не го превезувајте вашето дете на предното седиште.  Секогаш пред училиште пречекувајте ги вашите деца во училишниот двор а не преку улицата. Личниот пример, кој секојдневно им го демонстрирате   на децата  во сообраќајот односно однесувањето на возрасните во сообраќајот, претставува многу важна сообраќајно - воспитна компонента која секојдневно  им ја нудиме на децата кои како наши почитувачи безрезервно ја прифааќаат и применуваат.  

Да внимаваме на децата во сообраќајот затоа што нивната безбедност во сообраќајот е наша одговорност.